Terug naaar Tijdmachine

1974

Flair Plastics, Gilze

De voormalige leerfabriek van Hoevenaars aan de Lange Wagenstraat in Gilze stond vanaf 1972 leeg. In 1974 kwam in het pand Flair Plastics, een fabrikant van tuinmeubelen en kleine plastic producten.  Jarenlang was Flair Plastics een bloeiend bedrijf. Maar in het begin van de jaren negentig kwam de klad in de fabricage van plastic tuinmeubelen. De mensen wilden die meubelen weer van natuurlijke materialen zoals hout en rotan. Vanaf 1993 leed het bedrijf verlies.
De directie van Flair Plastics vroeg daarom in 1995 surséance van betaling aan. In het bedrijf werkten op dat moment 207 werknemers. Het faillissement werd in 1995 uitgesproken. De zakenman K. Schots uit Laren, mede-eigenaar van Badine uit Waalwijk, nam het bedrijf over. Er werd een doorstart gemaakt met 120 werknemers. De eigenaar overleed plotseling in 1998. Zijn erfgenamen, waaronder zijn echtgenote, namen de zaak over en benoemden een nieuwe directie. Diverse directeuren volgden elkaar snel op. Maar het bedrijf bleef verlies lijden. Tot in 2000 huisbankier NMB (tegenwoordig ING) weer faillissement aanvroeg. Dit was het definitieve einde van Flair Plastics.
De leegstaande panden in de Lange Wagenstraat werden in 2006 gekraakt. Ze stonden toen al jaren leeg. Axon Digital Design werd de nieuwe gebruiker van het pand tot de verhuizing naar het bedrijventerrein Midden-Brabant Poort.
Vanaf 2016 zit gezondheidscentrum De Flair in het pand van Flair Plastics.