Terug naaar Tijdmachine

1985

Zalmrokerij Van der Valk, Gilze

Meer dan dertig jaar was er in de Lange Wagenstraat in Gilze de Zuivel- en IJsfabriek Okay. Eigenaar Campina verkocht de fabriek in 1985 aan het Van der Valk-concern, die er een snackfabriek in startte. Het bedrijf werd in 1988 uitgebreid met de panden van de ernaast gelegen veevoederfabriek. Van der Valk begon toen een zalmrokerij. Het concern had daarvoor een voorlopige Hinderwetvergunning, maar nam het in de jaren daarna niet zo nauw met deze vergunning. Er was eerst een tijdelijke, door de rechter opgelegde sluiting in 1989 en in 1990 legde de gemeente een dwangsom op en kwam het tot een rechtszaak tot aan de Raad van State. Die gaf de gemeente gelijk. De visrokerij sloot daarom in 1990.
De panden zijn afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe centrumplan Gilze.