Terug naaar Tijdmachine

1863

Economische ontwikkeling door het goederenvervoer

De aanwezigheid van een spoorverbinding sinds 1863 heeft sterk bijgedragen aan de economische ontwikkeling en groei van de gemeente, en in het bijzonder het dorp Rijen. In de eerste jaren van de spoorverbinding reden er treinen met een combinatie van personen- en goederenwagons. De goederen werden uitgeladen op het station en opgeslagen in een speciaal daarvoor gebouwde goederenloods. Voor het bezorgen stelde de gemeente in 1867 de Rijense postbode Petrus de Bont aan. Hij kreeg een vergoeding per stuk. In 1875 beëindigde deze besteller zijn diensten, waarmee de gemeentelijke regeling voor bezorging van goederen werd opgeheven.
De spoorlijn gaf nieuwe impulsen aan de landbouw en de industrie. Dankzij de goede bereikbaarheid, vestigden zich nieuwe leerlooierijen in Rijen en groeide ook de veemarkt. Zeker nadat het baanvak Breda - Tilburg was verbonden met de rest van het land, werden van alle kanten goederen aan- en afgevoerd. Schors voor de leerlooierijen, (kunst)mest voor de boeren en kolen voor de fabrieken en kolenboeren.