Terug naaar Tijdmachine

1945

Een spoorwegaansluiting voor defensie

Kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd ten zuiden van de spoorbaan en ten westen van de Oosterhoutseweg een spoorwegaansluiting gerealiseerd ten behoeve van een militaire opslagplaats (geniepark). Deze opslagplaats aan de Broodbaan is ondertussen buiten gebruik geraakt en grotendeels ontmanteld. Resten van de spoorlijn zijn echter nog te zien.