Terug naaar Tijdmachine

1464

Bouw van een kapel in Rijen

In 1464 werd in Rijen een kapel gebouwd. In deze kapel kon rector Jan van Buijsel als eerste priester de missen lezen. De kapel werd in 1483 gesloopt en vervangen door een kruiskerk. Patroonheilige werd Maria Magdalena (eerst samen met Catharina). Pas in 1524 kreeg Rijen een eigen parochie; de kerk van Gilze bleef tot dat jaar de moederkerk.
In 1648, na de Tachtigjarige oorlog, was er geen godsdienstvrijheid meer. De protestanten namen de parochiekerk in beslag, hoewel er nauwelijks protestanten in Rijen woonden.
De katholieken gingen eerst naar een schuurkerk op Klein-Oosterhout en bouwden daarna een schuurkerk op de hoek van de Heistraat; deze deed tot 1815 dienst. Daarna kon na een grondige restauratie de katholieke kerk weer in gebruik worden genomen.
Tot 1906 hebben de parochianen van deze kerk gebruik gemaakt, toen werd hij te klein.
Er kwam een nieuwe (neogotische) kerk, ontworpen door J. Groenendael.