Terug naaar Tijdmachine

1456

Steenovens in Gilze

In een cijnsboek uit 1456 staat onder andere ‘Landen aen de leemputten te Kerchof aen de Bruijnreit’ en ‘Te Verhoven aen de biestrate bij de leemputten’. Daardoor weten we dat er in Gilze leem in de grond zat. Ook bij de Alphenseweg waren er leemputten. Het bakken van stenen gebeurde vroeger in een veldoven die ter plaatse werd ingericht. Het was niet zo dat er het hele jaar door stenen werden gebakken, maar alleen als die nodig waren, vaak voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld voor een schouw in een boerderij. Stenen bakken werd als nevenberoep uitgeoefend. In de gegevens van de volkstelling van 1826 kwamen daardoor geen steenbakkers voor.