Terug naaar Tijdmachine

1963

Nieuwe Maria Boodschapkerk in Rijen ingewijd

Door de toename van het aantal katholieke inwoners in Rijen ontstond de behoefte aan een tweede kerk. In Rijen-Zuid werden daarom al missen gehouden in het KMT (Katholiek militair tehuis). De legeraalmoezenier verzorgde deze.
Voor Rijen-West was een nieuwe kerk de oplossing. Het bisdom benoemde in 1960 J. van Boxel als bouwpastoor van de Maria Boodschap, want zo zou deze kerk gaan heten. Veel parochianen en vrijwel alle Rijense verenigingen droegen financieel hun steentje bij. Architect H.M. Koldeweij ontwierp het gebouw. Deze moderne kerk kreeg een frontgevel van betonmozaïek met glas-in-lood.
Door het teruglopend kerkbezoek werd het kerkbestuur gedwongen om per 1 januari 1982 de Maria Boodschapparochie op te heffen. In 1984 werd de Maria Boodschapkerk omgevormd tot Sociaal cultureel centrum en werden de bibliotheek, de muziekschool en de Hulpcentrale erin gevestigd. Een grotere verbouwing vond in 1996 plaats. De Boodschap is sindsdien hét Cultureel Centrum voor Rijen, waar allerlei verenigingen en instellingen gebruik van maken.
De Boodschap is één van de gemeentelijke monumenten.