Terug naaar Tijdmachine

1963

De juffrouw is een getrouwde vrouw

Toen in 1963 het kerkbestuur in Rijen niet langer schoolbestuur was, veranderde schoorvoetend ook de kijk op de aanstelling van gehuwde onderwijzeressen en kleuterleidsters. Trouwen betekende tot dan toe voor vrouwelijk leerkrachten eervol ontslag. In mei 1963 besloot de RK Stichting Lager Onderwijs als nieuw schoolbestuur ieder geval voortaan op zich te bekijken. Dit was niet alleen een tegemoetkoming aan de leidsters en onderwijzeressen, maar werd ook ingegeven door personeelsproblemen. Tegen een tijdelijke benoeming tot het eind van het schooljaar bestond in beginsel geen bezwaar meer. Alleen in noodgevallen werden gehuwde vrouwen in dienst genomen waarbij de bisschoppelijke hoofdinspecteur nog wel toestemming moest geven.
Met ingang van 1 augustus 1970 kreeg na een tijdelijke aanstelling van een jaar en veel discussie een getrouwde ‘juffrouw’ op de Bernadetteschool als eerste een vaste benoeming.
In januari 1971 kwam er een nieuwe akte van benoeming met dit wezenlijk verschil: ‘De onderwijzeres die huwt mag men niet meer ontslaan’. En daar hield het bestuur zich voortaan aan.