Terug naaar Tijdmachine

1995

Imami Azam moskee in Rijen geopend

Vanaf eind zestiger jaren kwamen er Turkse gastarbeiders in Rijen wonen. Ze werkten met name in de leerlooierijen en bij Curver. Zij kregen een ontmoetingsruimte in de voormalige Van Helsdingenschool, wat al gauw de eerste moskee werd. Hier werden het Suikerfeest en het feest van Atatürk gevierd. Omdat het aantal Turkse inwoners groeide en dus het aantal bezoekers toenam, kwam er behoefte aan een tweede lokaal; hier werd onder andere koranles gegeven.
In 1995 werd de moskee Imami Azam aan het Burgemeester Sweensplein geopend. Hiervoor had de Turkse gemeenschap de voormalige schoenfabriek Shoe-Flex kunnen kopen. De moskee vervult de functie van gebedsruimte, maar tevens die van sociale ontmoetingsplaats voor de Turkse bevolking.