Terug naaar Tijdmachine

1995

Prinsenbos-school in Gilze

Sinds 1995 krijgen asielzoekerskinderen les in een semi-permanent gebouw op Asielzoekerscentrum Prinsenbos, Gilze. Deze kinderen wonen tijdelijk in het opvangcentrum voor asielzoekers in Gilze. Het aantal leerlingen is daardoor heel wisselend en ook de lengte van het verblijf op school is ongewis. En dat vraagt niet alleen aanpassingsvermogen en specifieke kwaliteiten van leerkrachten en kinderen, maar ook voor de financiële positie levert dat extra perikelen op. Zo werd de school begin 2013 nog in het bestaan bedreigd door geldproblemen en stuurde het schoolbestuur een brandbrief naar het ministerie met het verzoek om extra budget. Het bestaande budget was ontoereikend om de vaak getraumatiseerde kinderen te kunnen begeleiden en ook het schoolgebouw verkeerde in slechte staat en was dringend aan onderhoud toe. In 2014 kwam er geld vrij om een nieuwe school te bouwen. Meteen na de zomervakantie, in augustus 2014, ging het onderwijs in deze nieuwe school van start.
Hoofden van de school:
1995-2003        Tessa Panis-Trella
2003-2014        Paul Evers
2014-2016        Guus Moolhuijsen
2016-heden      Raymond de Haan