Terug naaar Tijdmachine

1959

Bouw Katholiek militair tehuis in Rijen

Architect J.A. Waskowsky uit Breda maakte het ontwerp voor het Katholiek Militair tehuis (KMT), dat in 1959 in Rijen gebouwd werd. Het gebouw kwam aan de Mauritsweg (nu Atalanta) te staan. Het tehuis was niet alleen bedoeld voor kerkdiensten, maar ook voor ontspanning en cursussen. Het tehuis dankte zijn ontstaan vooral aan de enthousiaste inzet van aalmoezenier Th. Fritschy. Het KMT was lange tijd een middelpunt voor gemeenschapsactiviteiten in Rijen-Zuid. In de vijftiger jaren mochten ouderen de ruimte gebruiken voor recreatiemiddagen.
Toen het katholieke deel van de Van Helsdingenschool ruimte tekort kwam, werden enkele klassen in het KMT gehuisvest (1961-1972).
Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw nam Hockeyclub Gilze en Rijen het voormalige KMT-gebouw in gebruik als clubhuis. De club verrichtte het nodige onderhoud aan het pand. De kapel bijvoorbeeld werd omgebouwd tot kleed- en doucheruimte.
In juli 2011 verhuisde de hockeyclub naar het gerenoveerde sportpark Vijf Eiken, waarna het KMT werd gesloopt.