Terug naaar Tijdmachine

1959

PC Kleuterschool Van Helsdingen gaat van start

Na een lang voortraject en op aandringen van de commandant van de vliegbasis ging in oktober 1959 een van hout gebouwde tweeklassige kleuterschool open aan de Julianastraat. De Protestants-Christelijke Kleuterschool Van Helsdingen deelde het gebouw met de Rooms-Katholieke Kleuterschool Van Helsdingen; ieder kreeg één lokaal. Hoofdleidster voor het protestantse deel was Mw. M.E. Klijn-Bril.
In 1975 verhuisden de kleuters met de lagere school mee naar de Mgr.Nolensstraat, waar de Burgemeester van Mierloschool net vertrokken was. Samen vormden ze PC Basisschool De Vijf Eiken en met die integratie van kleuter- en lagere school waren ze de tijd tien jaar vooruit. Pas in 1985 werd de Wet op het basisonderwijs officieel van kracht.