Terug naaar Tijdmachine

1913

Pastorie in Hulten gebouwd

Nadat Hulten een zelfstandige parochie was geworden, werd er een kerk met pastorie gebouwd. Een bombardement in 1944 verwoestte de pastorie grotendeels; er moest een nieuw pand komen. Dat was in 1951 klaar. De pastorie ligt naast de H. Gerardus Majellakerk.
In 2000 werd de pastorie aan een particulier verkocht.