Terug naaar Tijdmachine

1913

A.J.M. Hoevenaars, van volontair tot secretaris

Adrianus Johannes Maria Hoevenaars werkte van 1913 tot 1916 als volontair op de gemeentesecretarie in Gilze en daarna als ambtenaar in loondienst. Per 1 januari 1919 werd hij benoemd tot gemeentesecretaris. Deze functie vervulde hij tot zijn pensionering in 1958. Bij zijn afscheid kreeg hij de erepenning in zilver van de gemeente toegekend voor zijn bijzondere en veelzijdige verdiensten. Adrianus Hoevenaars, geboren op 5 mei 1893 op de Bolberg in Gilze, overleed in een verpleeghuis in Breda op 8 maart 1973.