Terug naaar Tijdmachine

1951

Nieuwe Gerardus Majellakerk in Hulten ingewijd

Hulten had sinds 1913 een eigen kerk, gewijd aan Gerardus Majella.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog (3 september 1944) werd de kerk bij een bombardement helemaal verwoest. Direct na de oorlog werd een houten noodkerk gebouwd en werd begonnen met de plannen voor een nieuwe stenen kerk. Architect W. Bunnik maakte het ontwerp en in 1951 werd de nieuwe Gerardus Majellakerk ingewijd. In de kerk is een loden buis ingemetseld met daarin een oorkonde uit 1913 en 1951. De noodkerk werd daarna gebruikt als parochiehuis.
In 2001 werd de parochie van Hulten samen met die van Rijen en Molenschot één gemeenschap (Parochie H. Geest); door de gemeentelijke herindeling was een deel van Hulten bij de gemeente Tilburg gevoegd en was het aantal parochianen erg klein geworden.