Terug naaar Tijdmachine

1951

Pius X-school geopend

Na de hoogmis van zondag 23 september 1951 zegende de pastoor de nieuwe Pius X-school aan het Marktveld (nu Burgemeester Sweensplein) in. De twaalfklassige jongensschool verving het noodgebouw aan de Kloosterstraat, dat vanaf 1945 als RK Jongensschool had dienst gedaan. Dus de school veranderde niet alleen van gebouw, maar ook van naam.
In 1957 kwam er een gymnastieklokaal bij. Tussen 1966 en 1969 werden school en gymzaal grondig gerenoveerd.
Rond 1970 deden de meisjes hun intrede op de jongensschool.
In 1975 kwam aangrenzend aan de school de nieuwe kleuterschool De Brakken. Met de invoering van de basisschool in 1985 kreeg de school de naam RK Basisschool De Brakken.
Hoofden der school/Directeuren:
1929-1966        F.H. van Rie
1966-1970        Chr.J.M.N. de Visser
1970-1997        G. van Dorst