Terug naaar Tijdmachine

1959

VGLO-school in Rijen van start

Van 1959 tot 1968 was er aan de Sint Jozefschool in Rijen een school voor het voortgezet gewoon lager onderwijs verbonden. Een 7e en een 8e leerjaar (kopklassen) voor leerlingen die niet naar het nijverheidsonderwijs of naar de ulo of middelbaar onderwijs gingen.
Met de invoering in 1968 van de mammoetwet, die de structuur van het voortgezet onderwijs omgooide, werd het schooltype vglo opgeheven. Er waren in Rijen te weinig leerlingen om er een huishoudschool van te maken.