Terug naaar Tijdmachine

1959

RK Kleuterschool van Helsdingen open

Na een lang voortraject en op aandringen van de commandant van de vliegbasis  ging in oktober 1959 een van hout gebouwde tweeklassige school open aan de Julianastraat. De Rooms-Katholieke Kleuterschool Van Helsdingen deelde het gebouw met de Protestants-Christelijke Kleuterschool Van Helsdingen; ieder kreeg één lokaal. Hoofdleidster voor het katholieke deel was Mw. W. Bokx.
Maar de katholieke kleuterschool had niet genoeg aan dat ene lokaal. Al in mei 1958 was die in een zaal van Hotel De Bresser aan de Stationsstraat begonnen, dankzij aalmoezenier Fritschy. Vier leidsters runden  zonder enige vergoeding de geimproviseerde school met 90 kleuters. Daarna gingen ze een poos naar het Katholiek Militair Tehuis (KMT). De onderwijsinspectie gooide op beide locaties roet in het eten.  In 1961 mocht Fritschy wel een officieel erkende kleuterschool herbergen in de kapelruimte van het KMT. Maar de omstandigheden waren niet ideaal. In 1966 kwam er een houten noodlokaal bij aan de Julianastraat. In 1978 verhuisden de kleuters naar een nieuwe school aan de Saksen Weimarstraat waar ze samen met de lagere RK Van Helsdingenschool voortaan RK Basisschool De Spie heetten.