Terug naaar Tijdmachine

1963

RK Uloschool opgericht in Rijen

Het schoolbestuur wilde in de jaren zestig bewerkstelligen dat middelbare scholieren in Rijen naar school konden. Een mms/hbs was niet haalbaar; een uloschool kwam er wel.
Om niet te lang te hoeven wachten op nieuwbouw, begon de RK Uloschool in 1963 tijdelijk in het (verbouwde) klooster van de Zusters in de Tuinstraat. Tijdelijke huisvesting voor de 39 eerstejaars leerlingen. Directeur was W. Van Doorn.
In 1968 ging de school met de Wet op het voortgezet onderwijs RK Mavoschool heten. De school had zich intussen flink uitgebreid en in september van dat jaar konden de 213 leerlingen en veertien leerkrachten een nieuw gebouw met acht theorielokalen en twee vaklokalen aan de Mgr. Nolensstraat betrekken. In de loop van de tijd kwamen er nog verschillende noodlokalen bij. In 1986 kreeg de school (pas) een officiële naam: RK Mavo De Witrijt. Maar toen had de terugloop in aantallen leerlingen al ingezet.
In 1993 fuseerde De Witrijt noodgedwongen met scholen in Dongen tot Cambreurcollege, met Rijen als dependance. Maar ook dat was niet houdbaar.  In 1999/2000 sloten de deuren in Rijen. Het gebouw aan de Mgr. Nolensstraat werd in 2004 gesloopt. Kort daarna kwam hier een nieuw gebouw voor basisschool De Vijf Eiken.