Terug naaar Tijdmachine

1963

School zonder kerk

De pastoor stond eeuwen geleden aan de bakermat van het onderwijs in onze gemeente. En nog tot in de zestiger jaren van de twintigste eeuw speelden kerk en geloof op de katholieke scholen een grote rol. Pastoor en kapelaan kwamen er godsdienstlessen geven en overhoorden de katechismus. Ze bereidden leerlingen voor op de eerste heilige communie en de ‘grote’ of ‘plechtige’ communie. Kinderen gingen klassikaal naar de kerk om te biechten. Kerkbezoek leverde een punt op het rapport op. Het RK Jeugdtijdschrift De Engelbewaarder werd via de school verspreid. Kinderen spaarden zilverpapier voor de paters in de missie. Er waren kindheidsoptochten (processies) waar de scholen aan deelnamen.
In 1963 werd in Rijen de kentering zichtbaar. Zoals ook elders in de samenleving ging de ontkerkelijking spelen. Het kerkbestuur was niet langer schoolbestuur. In 1964 werden de maandelijkse Heilige Missen voor Ulo-leerlingen voortaan buiten de schooluren opgedragen. In 1970 verviel het woord ‘Rooms’ en werd de naam van het bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Rijen (SKOR). Godsdienstonderwijs door de pastoor bleef nog bestaan tot in de jaren zeventig.