Terug naaar Tijdmachine

1975

Jenaplan-basisschool De Kring opgericht

Een groep van vijftien mensen richtte eind 1974 de Stichting Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag Rijen op. De gemeenteraad verstrekte een krediet voor semi-permanente bouw in de Heemskerkstraat in Rijen-West. In augustus 1976 opende de Jenaplan-basisschool De Kring haar deuren, lagere en kleuterschool onder één dak.
In de Heemskerkstraat was uitbreiding niet mogelijk, terwijl dat al vrij snel nodig was. De stichting wilde graag - eigenlijk al bij de oprichting - naar de wijk Wolfsweide, maar dat wees de gemeenteraad af.
In maart 1990 stelde het gemeentebestuur een verhuizing naar de voormalige Bernadetteschool in de Pastoor Gillisstraat voor. Omdat het ministerie geen geld gaf voor de opties Wolfsweide of Vliegende Vennen, stemde het schoolbestuur toe. Na een flinke verbouwing verhuisde de school met 300 leerlingen.
In 2001 werd het gebouw voor de inmiddels 415 leerlingen nog eens grondig gerenoveerd en met drie lokalen uitgebreid.
In oktober 2013 tekenden gemeentebestuur en De Kring een intentieverklaring voor nieuwbouw in Vliegende Vennen aan de oostkant van Rijen. De school verhuisde net voor de zomervakantie van 2015 naar het nieuwe gebouw. De Kring en De Vliegwereld vormen vanaf schooljaar 2015/2016 samen het Kindcentrum Rijen. De Vliegwereld verzorgt de naschoolse opvang en de peuterspeelzaal, De Kring verzorgt het basisonderwijs.
Hoofden/directeuren:
1976-1977        M. Willemen
1977-1977        T. Coenen (vervangend)
1977-1998        A. Lips
1998-2006        P. De Baar
2006-2008        F. Berkelmans
2008-2016        F. Storm
2016-heden      G. Kooman en en Kristel Borghs