Terug naaar Tijdmachine

1975

Protestants Christelijke Vijf Eiken als experimentele basisschool

Het protestants-christelijke deel van de Van Helsdingenschool in Rijen ging in 1975 ‘alleen’ verder als PC Basisschool Vijf Eiken aan de Mgr.Nolensstraat. En daarmee kwam een eind aan de goede oecumenische samenwerking met de katholieke Van Helsdingen. Het gebouw aan de Saksen Weimarstraat voldeed niet meer aan de eisen van de tijd en was te klein.
De Vijf Eikenschool kreeg zes lokalen aan de Mgr. Nolensstraat: vijf voor het lager en één voor het kleuteronderwijs. Het gebouw was verbouwd nadat de Burgemeester van Mierloschool naar de Catsstraat verhuisd was. Tien jaar voordat er volgens de wet sprake was van basisonderwijs, kwamen hier lager en kleuteronderwijs al samen onder één dak. In 1980 werd De Vijf Eiken dan ook aangewezen als experimentele basisschool.
In juni 2006 betrok de Christelijke Basisschool De Vijf Eiken een nieuw gebouw (vlak achter het oude) aan de Van Duivenvoordestraat. Er werden ook twee peuterspeelzalen in gevestigd. In 2008 begon de school met buitenschoolse activiteiten in het kader van de Brede school.
Hoofden/Directeuren:
1958-1986        M. Voorbach
1986-1986        J. Oostdijck (adjunct-tijdelijk)
1986-1989        N. de Kruif
1989-2008        Th Verweij
2008-heden      H. Straver