Terug naaar Tijdmachine

1978

RK Basisschool De Spie is ontwikkelingen voor

Het katholieke deel van de Van Helsdingenschool in Rijen kreeg na het vertrek van de protestants-christelijke collega’s in 1975 de beschikking over het hele gebouw aan de Saksen Weimarstraat. En daarmee kwam na 23 jaar een eind aan de goede oecumenische samenwerking. Maar het gebouw aan de Saksen Weimarstraat was niet alleen te klein voor twee scholen, het voldeed ook niet meer aan de eisen van de tijd. Er kwam nieuwbouw vlakbij het oude gebouw en de katholieke school ging daar als RK Basisschool De Spie verder. De school had de beschikking over zes lokalen voor het lager onderwijs en twee werklokalen en een speellokaal voor de kleuters. Er was dus al rekening gehouden met de integratie kleuter- en lager onderwijs. Daarmee liep De Spie voor op de ontwikkelingen, die voor veel scholen pas in 1985 met de wet op het basisonderwijs zouden ingaan.
Omdat in de loop der tijd het aantal leerlingen terugliep, werd de school per 1 augustus 2008 opgeheven.
Hoofden/Directeuren:
1963-1992        L.J. van de Bleek
1993-2001        J. Strücker-van den Avoird
2001-2008        M. de Bakker