Terug naaar Tijdmachine

1978

Van Sint Josephschool naar Klim-Opschool in Gilze

Bij het honderdjarig bestaan van de Sint Josephschool in Gilze in 1970 was het grootste geschenk de mededeling van de inspecteur dat de besprekingen over een nieuw schoolgebouw op gang gekomen waren. Omdat dat gebouw op de ‘oude’ locatie kwam, bracht de school de leerlingen in 1976 in vier noodlokalen onder. In mei 1978 werd de nieuwe school in de Raadhuisstraat officieel in gebruik genomen en veranderde de naam van Sint Josephschool in De Klim-Op.
Al  per 1 januari 1972 was de school met de Heilig Hartschool onder één bestuur gekomen, de Stichting Katholiek Onderwijs Gilze. In 1974 werden ze beide gemengd. In 1996 kwam het tot een echte fusie en gingen ze samen verder als Basisschool De Bolster. Eerst nog in beide schoolgebouwen; na twee jaar in de verbouwde voormalige H.Hartschool aan de Kerkstraat.
Met het vertrek van zuster Caroline Klein in april 1983, vertrokken ook de zusters van Dongen uit Gilze. Ook zij hadden te maken gekregen met de daling van het aantal roepingen; de Klim-Opschool telde al heel lang meer lekenleerkrachten dan zusters.
Hoofden van de school:
1967-1983        Zuster Caroline
1983-1990        De heer P. Kools
1990-1996        Mw. E. Snoeren-Cornelissen