Terug naaar Tijdmachine

1985

Wet op het basisonderwijs ingevoerd

In 1985 werd de Wet op het basisonderwijs ingevoerd. Kleuterschool en lagere school werden samengevoegd tot een nieuwe onderwijsvorm voor kinderen van vier tot twaalf jaar, de basisschool. Dit voor een ononderbroken ontwikkelingsproces binnen de vertrouwde omgeving van één school. De kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6 verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen een onderbouw en een bovenbouw, verdeeld over de groepen 1 tot en met 8. Kinderen waren voortaan vanaf 5 jaar leerplichtig.
In de praktijk betekende dit ook samenvoeging van kleuter- en lagere scholen. En daarbij de afweging ‘wie moet de directeur van de nieuwe basisschool worden’: het hoofd van de lagere school (vaak een man) of de hoofdleidster van de kleuterschool (overwegend vrouwen). Soms kozen scholen voor een tweehoofdig directeurschap. Enkele basisscholen in Rijen liepen op deze ontwikkelingen vooruit door al eerder samen in een nieuw gebouw te gaan (Van Helsdingenschool/Vijf Eiken/De Spie), in de buurt van elkaar te bouwen (De Brakken) of door voor het Jenaplanonderwijs te kiezen dat kleuter- en lager onderwijs al verenigde (De Kring).