Terug naaar Tijdmachine

1985

Basisschool De Brakken is de nieuwe naam

Naast de Pius X-school aan het Burgemeester Sweensplein in Rijen kwam in 1975 de nieuwe kleuterschool De Brakken (een Brabantse naam voor kleine kinderen). De twee scholen kenden in die tijd nog ieder hun eigen bestuur, maar de twee teams hadden onderling veel contact. Toen op 1 augustus 1985 de basisschool werd ingevoerd, werkten de beide scholen dan ook al intensief samen. Ze kozen als nieuwe naam RK Basisschool De Brakken.
In 1992 werd het hoofdgebouw flink gerenoveerd. In 2002 werd er een aula aan de school gebouwd. Ook werden hoofdgebouw en dependance met elkaar verbonden.
In november 2015 werd een lang gekoesterde wens werkelijkheid. Kinderen en leerkrachten vierden samen de feestelijke opening van een nieuw gebouw voor Kindontmoetingscentrum De Brakken, zoals de school inmiddels heette. In maart 2016 gaf de gemeenteraad toestemming om de oudbouw aan het Burgemeester Sweensplein plat te gooien, voor de bouw van een sportzaal en pleinwand.
Directeuren:
1970-1997     G. Van Dorst
1997-2018     Johan Kamp
2018-heden    Cor Diepstraten