Terug naaar Tijdmachine

1985

RK Basisschool Sint Jozef is de nieuwe naam

Met de invoering van de wet op het basisonderwijs in 1985 ging Meisjesschool St. Jozef samen met kleuterschool De Ark verder onder de naam RK Basisschool Sint Jozef. De daadwerkelijke fusie met De Ark was al een jaar eerder in gang gezet. De drie kleutergroepen vertrokken in augustus 1984 uit de Ruijsdaelstraat en kwamen (na de nodige aanpassingen) naar het gebouw aan de Kloosterstraat. De school aan de Tuinstraat werd verbouwd om het geschikt te maken voor het basisonderwijs.
In 1994 moesten er noodoplossingen komen voor de overvolle school. Er kwamen drie dependances. En terwijl de school midden in de plannen voor renovatie zat, brandde in 1998 een deel van het gebouw af. Het beeldbepalend pand aan de Tuinstraat werd opgeknapt, haaks daarop in de Kloosterstraat kwam nieuwbouw. Dat leverde in totaal 21 lokalen op. In 2001 was de officiële heropening.
Vanwege de Brede school werd de school in 2012 uitgebreid. Er kwam ook een Buitenschoolse Opvang in de school.
Directeuren van de school:
1960-1985        Mw. J.P. Jacobs
1985-1990        G.J. Boomaars
1990-2003        Chris Leijten
2003-2018        Cor Zijlmans
2018-heden       Cor Diepstraten