Terug naaar Tijdmachine

1984

Oudste kerkklok uit Rijen verkocht aan Nationaal Beiaardmuseum

Na de bouw van de huidige Maria Magdalena kerk in Rijen in 1906 werd de klok die al in de kruiskerk had gehangen weer in de nieuwe toren opgehangen. Het was een oude klok uit 1532 met een diameter van 84 cm. Op de klok staat:
'Magdilena ben ic ghegoten van iacob waghevens binnen int iaer ons heren Mcccccxxxii'.
Volgens de Rijksdienst voor Monumentenzorg was het een uiterst waardevolle klok, want toen het kerkbestuur in 1950 de klok wilde laten omsmelten, omdat men dacht dat hij vals was, kreeg het kerkbestuur een brief op poten. De Rijksdienst deelde daarin mee, dat de klok onder alle omstandigheden
voor het nageslacht bewaard moest blijven.
In 1963 verhuisde de klok naar de Maria Boodschapkerk.
In 1984 werd de klok voor bijna ƒ 6000,-- verkocht aan Het Nationaal Beiaardmuseum in Asten. Dit museum heet tegenwoordig : Klok & Peel Museum Asten.