Terug naaar Tijdmachine

1984

Federatie Protestantse kerken gevormd

In 1984 vormden de Gereformeerde kerk van Dongen en Rijen en de Hervormde kerk van Dongen en Rijen  een federatie, wat het einde betekende van de PGR (Protestantse Gemeenschap Rijen).
Door het teruglopend aantal protestantse inwoners kwam er een einde aan het verenigingsleven, maar moest in 2008 ook besloten worden dat er vanaf juni 2009 geen diensten meer in de kapel op de vliegbasis zouden worden gehouden. De stichting werd toen opgeheven.
Voor kerkdiensten waren de mensen vanaf die tijd aangewezen op de kerk in Dongen.