Terug naaar Tijdmachine

1960

Restauratie Sint Annakapel in Molenschot

Al vanaf de 16e eeuw staat in Molenschot een kapel gewijd aan de H. Anna. De kapel is gelegen op een driehoekig plein en heeft een lengte van vijftien meter.
De kapel is vaak gerestaureerd; dit was nodig omdat de kapel in de 19e en begin 20e eeuw voor andere doeleinden werd gebruikt. Als wachthuis tijdens de Belgische opstand bijvoorbeeld, als woning, als schoolgebouw en als plek waar de toneelvereniging repeteerde. Tussen 1842 en 1876 werd een sacristie annex lijkhuis aangebouwd. Bij de restauratie van de kapel in 1960 is dit deel weer afgebroken.
Vanaf 1855 werden er in de kapel kerkdiensten gehouden, ondanks dat Molenschot op dat moment nog geen zelfstandige parochie was. De inwoners van het dorp vonden het te ver om hiervoor naar Gilze te gaan. Pas in 1879 kreeg Molenschot een eigen parochie. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. De pastoor richtte een broederschap van de Heilige Anna op en deze St. Annaviering leverde geld op voor een eigen kerk. Vanaf 1880 werd Molenschot als bedevaartplaats steeds bekender: ‘Naar Molenschot gaat ieder Anneke om een manneke en ieder manneke om een Anneke’. Op 26 juli is de feestdag van de H. Anna.
Sinds 1995 is de kapel ook trouwzaal van de gemeente.