Terug naaar Tijdmachine

1960

Pastoor Johan Vincent van Boxel

Johan van Boxel werd in 1912 in Dongen geboren en tot priester gewijd op 26 mei 1936. Voorafgaand aan zijn benoeming op 5 augustus 1960 in Rijen had hij diverse pastorale functies. In Rijen werd hij  bouwpastoor van de Maria Boodschapkerk (Rijen-West). Na de inwijding van deze kerk in 1963 werd hij de eerste pastoor van deze kerk. Van 1967 tot 1970 was hij daarnaast deken van het dekenaat Gilze.
Op 6 juni 1976 werd in de Maria Boodschapkerk zijn 40-jarig priesterjubileum gevierd, waarbij hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester P. Ballings reikte de onderscheiding uit.
Hij ging in 1978 met emeritaat en bleef in Rijen wonen. Hij is overleden op 27 mei 1985.
Er is in Rijen een straat naar hem genoemd.