Terug naaar Tijdmachine

1941

Siedlung in Rijen gebouwd

In de bossen in Rijen, tussen de spoorlijn en de Rijksweg, bouwden de Duitsers in 1941 een woonwijk die bekend stond als de Siedlung. In deze meer dan twintig huizen kwamen voornamelijk leden van het Duitse burgerpersoneel van het vliegveld en zogenaamde Luftwaffehelferinnen te wonen. Dit waren vrouwen, vaak vrijwilligsters, die de Duitse Luftwaffe (luchtmacht) in diverse functies inzette. Ze waren bijvoorbeeld actief bij de verkeers- en gevechtsleiding of dienden als verpleegster of secretaresse. Ook bedienden ze radars, afluisterapparatuur, zoeklichten en soms zelfs luchtdoelkanonnen. De Siedlung lag ter hoogte van de Kampstraat in de huidige wijk Grote Spie. Er is nu nog maar één woning van over; alle andere werden eind jaren zeventig van de vorige eeuw gesloopt.
Vlakbij de Siedlung, ter hoogte van Lederfabriek Noord-Brabant aan het begin van de huidige Julianastraat, trokken de Duitsers nog vier grote barakken op die ook als onderkomen dienden voor het personeel van het vliegveld.