Terug naaar Tijdmachine

1941

Een munitieopslag bij de Vijf Eikenweg

Een vliegveld in oorlogstijd heeft munitie nodig. Zo ook de Fliegerhorst Gilze Rijen. De Duitsers bewaarden niet alle munitie op het vliegveld zelf. Een groot gedeelte sloegen ze vanaf 1941 op in bospercelen aan weerszijden van de Vijf Eikenweg/Oosterhoutseweg in Rijen. Deze munitieopslag lag ongeveer 300 meter voorbij de spoorwegovergang en was omringd door versterkte hekwerken en voorzien van zware bewaking. De opslag zelf gebeurde op eenvoudige glooiingen in het terrein.
De echte grote opslag van munitie en bommen van de Duitse Luftwaffe lag tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel. Het munitiedepot daar stond bekend als de M.A.St. (Munitions Ausgabe Stelle) en bestond uit vele bunkers en gebouwen op een terrein van wel 75 hectare groot. Kort voor de verovering door Britse troepen bliezen de Duitsers dit complex op.