Terug naaar Tijdmachine

1943

Bommen op Hulten

Meerdere formaties Amerikaanse bommenwerpers vielen op 19 augustus 1943, aan het begin van de avond, het vliegveld aan. Deze aanval maakte deel uit van de operatie ‘Mission 85’. Het grootste deel van de afgegooide bommen viel echter niet op het vliegveld, maar op het gebied ten noorden van de Rijksweg, bij Stad Parijs. Er was heel veel materiële schade. Vier boerderijen werden totaal verwoest. Verschillende andere boerderijen, woonhuizen en cafés werden beschadigd. Er vielen ook veel doden en gewonden. Veel boerenfamilies waren namelijk op dat tijdstip nog druk aan het werk op de velden en daar was weinig beschutting te vinden. Er vielen ook enkele doden in een passagierstrein afkomstig uit Tilburg, die door het bombardement moest stoppen op de spoorlijn. 17 van de in totaal 26 doden waren inwoners van Hulten. Zij werden vier dagen later op het kerkhof in Hulten begraven.