Terug naaar Tijdmachine

1941

Inkwartieringen en vorderingen

De inwoners van de gemeente Gilze en Rijen kregen in het tweede oorlogsjaar steeds vaker te maken met gedwongen inkwartieringen van Duitse militairen en vorderingen van gebouwen. In Gilze werden de Villa Mol, de pastorie, het patronaatsgebouw en het woonhuis van de Gebr. Hoevenaars aan het Plein gevorderd. De bewoners of eigenaren kregen vaak pas op het laatste moment via de burgemeester bericht dat zij het betreffende pand moesten ontruimen en verlaten. De gevorderde gebouwen werden gebruikt als kantoorruimte, om materiaal in op te slaan of militairen en burgerpersoneel in onder te brengen. Er verbleef een respectabel aantal Duitse militairen binnen de gemeente. Het aantal soldaten en burgerpersoneel bedroeg soms meer dan 3000 man.