Terug naaar Tijdmachine

1624

Beleg van Breda met kamp in Gilze

De stad Breda wisselde tijdens de Tachtigjarige Oorlog verschillende keren van landeigenaar. Op 25 juli 1624 begon het beleg van Breda door Spaanse troepen onder leiding van Spinola. Dit beleg is in de geschiedenis het meest bekend. Een grote troepenmacht van 18.000 militairen (198 compagnieën voetvolk en 39 eskadrons ruiters) werd hiervoor in een kamp in Gilze gelegerd. Volgens waarnemers heerste er grote droogte. De waterputten waren leeg. Door de dorst dronken militairen vervuild water en werden ziek.