Terug naaar Tijdmachine

1615

Gemeentewapen ingevoerd

Het oudst bekende wapen van de gemeente Gilze en Rijen komt voor op een zegel, dat als randschrift voert: ‘Sigillum Communitatis Gilsensis 1615’. Het laat Sint Petrus zien met in zijn rechterhand een sleutel en in zijn linker een boek.
De gemeente werd in het bezit van dit wapen bevestigd door de Hoge Raad van Adel op 16 juli 1817. De beschrijving luidt: ‘zijnde van lazuur, beladen met St. Petrus van goud’.
Bij besluit van 30 juli 1962 stelde de gemeenteraad een vlag vast. De omschrijving luidt: ‘linksgeschuind van geel en blauw, met op het midden een Sint Petrussleutel, van het een in het ander’. De linksgeschuinde banen in de vlag laten een opgaande lijn zien, symbolisch voor ‘een belangrijk vliegveld dat in deze gemeente ligt’.