Terug naaar Tijdmachine

1898

Pastoor Henricus Gillis

Henricus Gillis werd geboren in Molenschot op 22 januari 1850 en tot priester gewijd op 10 juni 1876. Zijn eerste functie was secretaris van de bisschop. In 1887 was hij aanwezig bij de inwijding van de nieuwe kerk in Molenschot. Hij heeft daar een boekje over geschreven: ‘Een uitstapje naar eene Kerkwijding’.
Op 22 januari 1898 werd hij benoemd tot pastoor van de Maria Magdalena kerk in Rijen (op zijn verjaardag) en vervolgens op 2 mei 1898 geïnstalleerd.
Onder zijn leiding werd in 1906 de nieuwe kerk gebouwd. Hij schonk de kerk een klok die de naam Henricus kreeg.
Hij is overleden in Rijen op 13 mei 1911.
In het centrum van Rijen is een straat naar hem genoemd.