Terug naaar Tijdmachine

1898

Een grotere school in Rijen

De schoolopziener vond in 1883 de openbare school in de Kerkstraat (nu Hoofdstraat) in Rijen al te klein. 180 kinderen in een gebouw dat geschikt was voor 142. Maar het gemeentebestuur wilde er niet van horen. In 1890 klaagde zijn opvolger nog steeds over de gebrekkige medewerking van de gemeente. Het gemeentebestuur was er weliswaar van overtuigd dat verbetering noodzaak was, maar stelde die van jaar tot jaar uit. Er zou immers een bijzondere school voor meisjes komen. Na een bezoek aan de school in 1898 was de gemeenteraad toch ook overtuigd en besloot om te verbouwen. De gemeente kocht tien vierkante meter grond bij en aannemer A.Aarts kon voor 1995 gulden met de uitbreiding aan de slag.
Deze school aan de Kerkstraat bleef tot 1908 in gebruik. Op 21 januari van dat jaar brandde het gebouw af door problemen met de schoorsteen. De school werd provisorisch opgeknapt, in afwachting van een nieuwe zesklassige school elders aan de Kerkstraat (nu vooraan Pius-X straat).  In januari 1910 werd die in gebruik genomen.