Terug naaar Tijdmachine

1914

Pastoor Johannes Petrus Oomen

Johannes Petrus Oomen is geboren in Oosteind op 7 februari 1863 en werd priester gewijd op 31 mei 1890. Hij kreeg toen een aanstelling als kapelaan in Diepenbeek (België). Daarna werd hij kapelaan in Klundert, Beek, Gilze en Breda. In 1906 kreeg hij het pastoraat van Boschkapelle, waar hij vijf jaar werkte.
Hij was pastoor in Rijen van 19 juni 1914 tot 1936.
Onder zijn bestuur werd een katholieke meisjesschool, de St. Jozefschool gebouwd.
In 1916 werd het jongenspatronaat opgericht, in 1920 een meisjespatronaat. Op zijn initiatief kwamen er verschillende jeugdverenigingen en de RK Tuinbouwvereniging. In 1936 ging hij om gezondheidsredenen met emeritaat. Hij ging toen in Oosteind wonen in zijn ouderlijk huis waar hij op 7 juli 1937 is overleden.
In het centrum van Rijen is een straat naar hem genoemd.