Terug naaar Tijdmachine

1914

Hulten krijgt de Gerardus Majellaschool

Hulten kreeg in 1914 ook een eigen school. De Gerardus Majellaschool had twee lokalen voor elk drie klassen. In 1934 werden twee lokalen aan de school bijgebouwd, één voor de bewaarschool (kleuterschool).
In 1944 kreeg de school de Duitsers over de vloer. De kinderen kregen aan de overkant les, in de kamer van bakker Elias. De ene dag de meisjes, de andere dag de jongens. Bij een bombardement op 3 september 1944 werd het gebouw voor een groot deel verwoest. Na een opknapbeurt kon het na de oorlog weer als vanouds dienst doen.
In 1960 was dat vanwege de slechte staat niet langer verantwoord. De leerlingen kregen ook les in de voormalige noodkerk en in noodlokalen. En vanaf 1968 in de Lagere Landbouwschool aan de Rijksweg. In 1970 werd het oude gebouw afgebroken en maakte het plaats voor een semi-permanente school (Jarinobouw)met drie klaslokalen voor de lagere school en een speellokaal voor de kleuters. Hiermee liep Hulten vooruit op de Wet op het basisonderwijs van 1985. Vanwege allerlei gebreken kwam er in 1985 een nieuw permanent gebouw. In de jaren ’90 kwam de bestaanszekerheid van de school in het geding. In 1994 sloot de school zich daarom aan bij de Stichting Katholiek Onderwijs Rijen. Dankzij die constructie en geholpen door inschrijvingen van kinderen uit de Reeshof, heeft Hulten nog steeds een basisschool. Nu (anno 2014) samen met Kinderopvang Het Groene Spoortje als Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers.
Groene Spoortje als Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers.
Hoofden/Directeuren van de school:
1914-1949     J. van den Berg
1949-1969     W. Bakx
1969-1975     C. Jacobs
1975-1989     J. van de Boom
1989-1995     H. Coninx
1995-2004     J. Smits
2004-2005     M. van Gils
2005-2006     J. Kamp
2006-2013     M. van Oosten
2013-2018     Arie Oprins
2018-heden   Jeroen Sterk