Terug naaar Tijdmachine

992

Hilsondis was onze eerste vrouwelijke bestuurder

Hilsondis, Gravin van Strijen, ook wel Hereswint genoemd, had hier in de streek vóór 992 veel grond in haar bezit; ze was een grootgrondbezitter. Haar man, graaf Ansfried, was de stichter van de abdij van Thorn en hun dochter Benedicta de eerste abdis. Hilsondis had in Gilze een grote hoeve die de ‘villa Gillesela’ ofwel Hof van Gilze heette. In 992 schonk ze al haar bezittingen aan de abdij van Thorn in Limburg en liet deze schenking officieel in een akte vastleggen.
Hilsondis woonde zelf ook in de abdij en werd er begraven.