Terug naaar Tijdmachine

768

Drieslagstelsel in de landbouw toegepast

Boeren in Molenschot pasten tot ver in de twintigste eeuw het zogenaamde drieslagstelsel toe. Dit was een landbouwmethode uit de vroege middeleeuwen. Hierbij lag een stuk land eens in de drie jaar een jaar braak. De boeren verdeelden hun akkergronden dus in drie in plaats van twee stukken, zoals voor die tijd gebruikelijk was.
Het drieslagstelsel was indertijd een nieuwe landbouwtechniek, die moest voorkomen dat het land te snel uitgeput raakte en bewoners steeds met veel inspanning nieuwe grond moesten ontginnen. Tegelijkertijd kwamen er meer gewassen en gingen bewoners het land bemesten; dat zorgde voor een betere bodemvruchtbaarheid.
Vooral in Frankische nederzettingen en bij bosontginningen pasten bewoners dit stelsel toe. Keizer Karel de Grote zag de efficiëntie ervan in en voerde het stelsel zo veel mogelijk door.
Ook in Molenschot pasten bewoners deze methode dus toe, in de Kapelstraat en de wijk Truiheiningen.