Terug naaar Tijdmachine

992

‘Den Ouden Hof’ was het gerechtshof van Gilze c.a.

De abdis van Thorn kreeg in 992 hier in de streek een uitgestrekt domein in haar bezit. Haar belangen werden hier goed behartigd, daar zorgde ze wel voor. Zo stelde ze al vroeg een hofgerecht in, dat ‘Den Ouden Hof’ werd genoemd. Ook wordt er algemeen vanuit gegaan dat ze haar goederen in Gilze en omgeving niet zelf beheerde, maar dat overliet aan een door haar benoemde meier (rentmeester). In 1496 was er sprake van een ‘leenhuys’. Dat was waarschijnlijk de hoofdhoeve van Thorn in Gilze, waar de schepenen van Den Ouden Hof hun rechten en bevoegdheden uitoefenden. Een meier of leenheer bewoonde deze hoeve.