Terug naaar Tijdmachine

992

‘Den Ouden Hof’ van Ghilse c.a. nader bekeken

Na 992 stond in Gilze ‘Den Ouden Hof’, het gerechtshof van de abdis van Thorn. Deze hoeve is waarschijnlijk omheind geweest en omgeven door een wal. Langs die wal lag een gracht. Het was dus een versterkt huis. Op het hof woonde de meier; hij was beheerder namens de abdis van Thorn. Aangezien de meier ook heerboer was, had hij er zijn eigen boerderij met schuren en stallen. Verder stonden er enkele woningen van zijn dienstpersoneel. Knechten en dienstmeiden bewoonden en bewerkten de bedrijfsgrond. Ze behoorden rond het jaar 1000 helemaal tot het hof; het waren onvrije mensen (lijfeigenen). Maar vooral ook waren er grote voorraadschuren, waarin de tienden, voornamelijk rogge, in grote hoeveelheden werden opgeslagen. Ieder moest immers in natura belasting betalen: het tiende deel van de opbrengst van de landbouw en andere pachtopbrengsten.
De Oude Hof lag waarschijnlijk tussen de huidige kerk, de Raadhuisstraat en de Heuvel. Op een gedenkplaat in de Cijnshof is het hof van toen gevisualiseerd. Met daarop ook Gravin Hilsondis, de eerste vrouw aan het roer in Gilze.