Terug naaar Tijdmachine

992

Gilze en ook Rijen ontwikkelen zich

Kwamen er meer nederzettingen in een gebied, dan kwamen er meer wegen. Zo ging dat in de loop der eeuwen. Was er een toename van handelsactiviteiten, van bestuursrelaties en andere menselijke contacten (waaronder oorlog) dan nam de behoefte aan wegen toe. De nederzettingen werden langzaam groter. Dat gold ook voor de dorpen in onze gemeente. Met name Gilze maar ook Rijen ontwikkelden zich na het jaar 1000 ieder apart tot een bepaald basispatroon, waaruit later de huidige vormen groeiden.
Gilze ontstond op een kruispunt van wegen. Rijen ontwikkelde zich in een langgerekte vorm langs de weg van Gilze naar het noorden, richting Dongen. Zo kreeg het dorp de zogenaamde lintbebouwing.