Terug naaar Tijdmachine

992

Gilze ontstaan

Het dorp Gilze is ontstaan uit de Hof van Gilze genaamd ‘villa Gillesela’. Het gebied lag tussen de huidige kerk en Raadhuisstraat. Het Hof moet omheind zijn geweest en was waarschijnlijk omgeven door een wal met daarlangs een gracht. Op het Hof woonde de meier, als beheerder namens de abdis van Thorn.
We moeten ons dit hof voorstellen als een groot erf met verschillende gebouwen. Aangezien de meier ook heerboer was, stond er zijn eigen boerderij met schuren en stallen met enkele woningen voor het personeel. Maar vooral stonden er grote voorraadschuren voor de rogge die uit tienden en pachtopbrengsten in grote hoeveelheden, al was het maar tijdelijk, opgeslagen moesten worden.
Ook lag er binnen de beschermde ruimte van het Hof een kapel of kerk.
Kerkgangers die uit andere gehuchten kwamen, reden met paard en wagen en vormden steeds meer en gangbaarder wegen. De latere bebouwing werd vanuit dit centrum gerealiseerd.   
Het is dus niet verwonderlijk dat in dit gebied in 1992 een eeuwenoude boomput werd gevonden.