Terug naaar Tijdmachine

1231

Gilze op verschillende manieren geschreven

Vóór 1200 werd de naam van het dorp Gilze op verschillende manieren geschreven: Gilisa, Gillesa, daarna Gilse, de Ghilse. Maar ook komen we de naam tegen als Gijlse, Ghilsen, Guilsen. Totdat de schrijfwijze in de 18e eeuw vaste vorm kreeg: Gils en Gilze.
Veel documenten waren vroeger in het Latijn of Frans en dat heeft zeker invloed gehad op de schrijfwijze.