Terug naaar Tijdmachine

1198

Cijnsgoederen in leen

Rond 1198 gaf Hendrik I, Hertog van Brabant, de vrije gronden in de Baronie, die nog aan niemand in leen gegeven waren, aan de Heer van Breda, inclusief alle rechten. Godfried van Schoten was op dat moment Heer van Breda.
Ook in het gebied van Gilze c.a. lagen zulke gronden. Daarom bezaten de opvolgers van Godfried van Schoten, de Heren van Breda, ook in Gilze cijnsgoederen. Boeren die de gronden in gebruik hadden moesten aan de Heer van Breda cijns (belasting) betalen, in geld of in natura.