Terug naaar Tijdmachine

1328

Heren van Breda stellen schepenbank in Gilze in

De Heer van Stad en Land van Breda begon in Gilze en omgeving geleidelijk zijn macht uit te oefenen, ook ten opzichte van de goederen van Thorn. Langzamerhand kwam alle overheidsgezag in handen van Bredase Heren. Rond 1328 stelde de Heer van Breda in de dorpen in de Baronie schepenbanken in voor de lokale overheidstaken.